Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er statlige midler som kommunen har anledning til å søke om. Lødingen kommune får hvert år et tilskudd for å bruke på kulturformidling til eldre.

Pensjonister i Lødingen har anledning til å delta på en rekke arrangementer og kurs gratis. Det legges også arrangementer til våre eldre på institusjonene.

Se etter plakater med invitasjon til den kulturelle spaserstokken på Rådhuset,  biblioteket og andre steder der plakater henges. 

Kontaktinfo

Anita Marthinussen
Kulturkoordinator
Telefon 76 98 66 15