Kulturprisen

Lødingen kommunes kulturpris deles ut annethvert år i forbindelse med kulturuka Lødingen dagene.

Vedlegg 1 – Statutter for Lødingen kommunes kulturpris
 

 1. Lødingen kommunes kulturpris skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet, samtidig som den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
   
 2. Kulturprisen tildeles en enkelt person som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid for kulturlivet i kommunen. Prisen kan også gis en forening eller institusjon som måtte ha gjort seg fortjent til det.

 

 1. Den eller de som blir tildelt prisen skal fortrinnsvis være bosatt i kommunen, eller ha særskilt tilknytning til kommunen gjennom sin virksomhet.
   
 2. Enkeltpersoner, grupper eller foreninger kan komme med forslag til kandidater. Forslagene skal begrunnes. Formannskapet treffer avgjørelsen om hvem som skal få prisen.
   
 3. Prisen bør fortrinnsvis være et kunstverk av en lokal kunstner eller en som er knyttet til kommunen/landsdelen, og prisen ledsages av et diplom.

 

Statuttene er sist revidert 16.10.2003.

Kontaktinfo

Anita Marthinussen
Kulturkoordinator
Telefon 76 98 66 15