Frivillige lag og foreninger i Lødingen

Lødingen har mange frivillige lag og organisasjoner.  Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å registrere seg og vedlikeholde sine kontaktopplysninger.