Skatt og Innfordring

Lødingen Kommune kjøper denne tjenesten hos Sortland kommune.

Adresse: Vesterålsgata 57 (Rådhus I), 8400 Sortland
Mail: skatt@sortland.kommune.no

Kontortid  Lødingen fredag
Telefon Lødingen 76 98 61 11
Telefon Sortland   76 16 90 30 

Mail adresse: skatt@sortland.kommune.no

 

Det offentlige sitt ansvar i forhold til skatt er to-delt. Kommunen har ansvar for innkreving av skatter, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige, mens Skatteetaten har ansvar for fastsettelse av skatten din.

Skatteoppkreveren hjelper med:

 • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift
 • Tilbakebetaling av skatt
 • Betaling av restskatt

 

Skatteetaten (skattekontoret) hjelper med:

 • Skatteklagenemd på skatt- og avgiftsområdetFra 1.7. 2016 ble Skatteklagenemda landsdekkende.

 • Søknader om ettergivelse av skatt sendes til skatteoppkreveren.
   

  Arbeidsgiverkontroll

  Skatteoppkreveren fører kontroll med at arbeidsgivere fører lønnsregnskap, gjennomfører forskuddstrekk og påleggstrekk, foretar trekkoppgjør (og oppgjør for arbeidsgiveravgift), samt gir opplysninger og oppgaver i samsvar med lover og forskrifter.
  Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om innlevering av ulike oppgaver m.v. og innbetaling av skatt.
   

  Innkreving av kommunale avgifter og krav

  Henvendelser vedrørende innbetalinger rettes til økonomiavdelingen i kommunen.