NAV Lødingen

NAV er navnet på hele landets arbeids- og velferdsforvaltning.

NAV kontorets viktigste oppgave er å bistå innbyggerne i kommunen med å komme i og stå i arbeid

Kontaktinfo

NAV Lødingen
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 55 55 33 36

Adresse

NAV Lødingen

Besøksadresse: 
Sjøveien 14
8410 Lødingen

Postboks: 
Pb 33
8411 Lødingen

Åpningstider

Betjent publikumsmottak

Kl. 10:00 til kl. 14:00
(mandag, onsdag, torsdag)

Tirsdag og fredag: STENGT


Åpent for timeavtaler alle dager