Kommunale priser 2017

Følgende kommunale priser er vedtatt for 2017 - k.sak des. 2016

Gebyrregulativ Lødingen kommune 2016 Endring 2017
       
A. Rådhuset:      
       
Rom:      
Møterom kr 170 3,20 % kr 175
Kafferom kr 285 3,20 % kr 294
Kommunestyresal kr 455 3,20 % kr 470
Kommunestyresal og kjøkken kr 685 3,20 % kr 707
       
B. Utleieboliger:      
       
Leilighet nr 8 Tjenestebolig kr 5 826 3,20 % kr 6 012
Leilighet nr 18 Helseavdeling kr 3 173 3,20 % kr 3 275
I tillegg kommer for leie av garasje tilhørende hver boenhet kr 520 3,20 % kr 537
Røyskattveien 3 (Leilighet A, B og C) kr 5 358 3,20 % kr 5 529
Røyskattveien 5 (Leilighet A, B og C) kr 5 358 3,20 % kr 5 529
Kløverveien 4 kr 6 138 3,20 % kr 6 334
Kløverveien 6 kr 5 930 3,20 % kr 6 120
Kløverveien 8 kr 4 370 3,20 % kr 4 510
Fjellvegen 9 kr 6 294 3,20 % kr 6 495
Reinvegen 6 kr 7 439 3,20 % kr 7 677
Skarvegen 11 kr 5 878 3,20 % kr 6 066
       
C. Skolefritidsordning:      
       
SFO satsene foreslås uendret kr 2 100 0,00 % kr 2 100
Kostpenger: foreslås uendret kr 100 0,00 % kr 100
Ved endring av åpningstider justeres betalingssatsene forholdsvis      
       
D. Kulturskolen:      
       
Elevplass - halvårig sats kr 930 3,20 % kr 960
Betaling fra skolekorpsene for aspirantopplæring, direksjon mv. :      
Korpsdireksjon kr 2 665 3,20 % kr 2 750
Aspirantopplæring kr 205 3,20 % kr 212
       
E. Barneskolen:      
       
Leie teatersal barneskolen - dagspris kr 525 3,20 % kr 542
Leie klasserom - dagspris kr 210 3,20 % kr 217
       
F. Vestbygd skole og idrettshall:      
       
Idrettshall barn, timepris kr 60 3,20 % kr 62
Idrettshall voksne, timepris kr 195 3,20 % kr 201
Basseng barn, timepris (gruppe) kr 125 3,20 % kr 129
Basseng voksne, timepris (gruppe) kr 335 3,20 % kr 346
Basseng varmdag barn, timepris kr 335 3,20 % kr 346
Basseng varmdag voksne, timepris kr 615 3,20 % kr 635
Kafeteria/møterom kr 225 3,20 % kr 232
Møterom kr 105 3,20 % kr 108
Bibliotek/klasserom kr 55 3,20 % kr 57
Timepris hall, ikke idrett kr 215 3,20 % kr 222
Dagleie hall, idrett kr 320 3,20 % kr 330
Dagleie hall, ikke idrett kr 430 3,20 % kr 444
       
Barnehage       
       
       
       
       
G. Pleie og omsorg:      
       
Vestbygdheimen og Furuheimen:      
Liten leilighet kr 5 825 3,20 % kr 6 011
Stor leilighet kr 7 285 3,20 % kr 7 518
Gjesterom/hybel kr 3 955 3,20 % kr 4 082
       
Kløvervegen 2 og 3:      
Leilighet A kr 3 795 3,20 % kr 3 916
Leilighet B kr 5 255 3,20 % kr 5 423
       
Matombringing:      
Mandag - fredag (egen transport) kr 95 3,20 % kr 98
Lørdag, søndag og høyhelligdager kr 105 3,20 % kr 108
Middag til Vestbygd kr 95 3,20 % kr 98
Fullkost kr 3 660 3,20 % kr 3 777
       
Kantinesalg:      
Mandag - fredag (med vedtak) kr 85 3,20 % kr 88
Lørdag, søndag og høyhelligdager (med vedtak) kr 95 3,20 % kr 98
Mandag - fredag (uten vedtak) kr 100 3,20 % kr 103
Lørdag, søndag og høyhelligdager (uten vedtak) kr 110 3,20 % kr 114
       
Minicatering fra sentralkjøkken:      
Pris råvarekost x 2,5 = pris u/mva.       
       
Trygghetsalarm:      
Leiefra kommunen kr 400 3,20 % kr 413
Privat alarm med oppkobling kr 400 3,20 % kr 413
       
Praktisk bistand:      
Her foreslås ingen endring.       
Inntektsgruppe 1 kr 186 0,00 % kr 186
Inntektsgruppe 2 kr 662 0,00 % kr 662
Inntektsgruppe 3 kr 1 324 0,00 % kr 1 324
Inntektsgruppe 4 kr 1 997 0,00 % kr 1 997
       
H. Kino:      
       
Her foreslås ingen endringer fra 2016 til 2017      
Barnebillett kr 75 0,00 % kr 75
Ungdomsbillett kr 85 0,00 % kr 85
Voksen billett kr 100 0,00 % kr 100
Samme påslag som 2016 ved 3D visninger.       
       
I.Idrettshall:      
       
Leie hell hall - voksne kr 670 3,20 % kr 691
Leie 1 sal voksne kr 230 3,20 % kr 237
Leie 2/3 sal voksne kr 450 3,20 % kr 464
Leie styrkerom pr. time kr 20 kr 20,00 kr 40
Leie dusj og garderober kr 220 3,20 % kr 234
Leie kafeteria med kjøkken kr 220 3,20 % kr 234
Dagleie svømme- eller idrettshall til idrettsaktiviteter kr 3.290,00 3,20 % kr 3 395
Dagleie svømme- og idrettshall ikke idrettsaktiviteter kr 4.390,00 3,20 % kr 4 530
Timepris ikke idrettsaktivitet kr 770 3,20 % kr 795
Svømmehall:      
Leie basseng - voksne kr 612 3,20 % kr 637
Leie basseng - barn  kr 204 3,20 % kr 211
Offentlig bading pr. time:      
Barn/unge under 18 år kr 20 kr 20 kr 20
Voksne kr 75 3,20 % kr 75
Klippekort barne/voksne, 10 klipp kr 190 3,20 % kr 180
Klippekort voksen, 10 klipp kr 600 3,20 % kr 600
       
J. Vann, avløp og feiegebyr      
Vann: økning 35,8% fra 2016 til 2017      
Bolig, 2017: eksl. mva   Inkl. mva
       
0 - 60 m2 kr 2 274   kr 2 842
61 - 125 m2 kr 2 951   kr 3 688
126 - 150 m2 kr 3 627   kr 4 534
151 - 200 m2 kr 4 304   kr 5 380
201 - 250 m2 kr 4 981   kr 6 226
251 - 300 m2 kr 5 658   kr 7 072
301 - 350 m2 kr 6 335   kr 7 918
351 - 400 m2 kr 7 011   kr 8 764
401 - 450 m2 kr 7 688   kr 9 610
451 - 500 m2 kr 8 365   kr 10 456
501 - 550 m2 kr 9 042   kr 11 302
551 - 600 m2 kr 9 719   kr 12 148
601 - 650 m2 kr 10 395   kr 12 994
651 - 700 m2 kr 11 072   kr 13 840
Fritidsbolig m/sommervann: kr 423   kr 529
Fritidsbolig fast vann: kr 634   kr 793
       
Næring, 2017: eksl. mva   Inkl. mva
0 - 60 m2 kr 3 849   kr 4 811
61 - 125 m2 kr 4 526   kr 5 657
126 - 150 m2 kr 5 202   kr 6 503
151 - 200 m2 kr 5 879   kr 7 349
201 -  250 m2 kr 6 556   kr 8 195
251 - 300 m2 kr 7 233   kr 9 041
301 - 400 m2 kr 8 586   kr 10 733
401 - 500 m2 kr 9 940   kr 12 425
501 - 600 m2 kr 11 294   kr 14 117
601 - 700 m2 kr 12 647   kr 15 809
Videre intervall inntil 1000 m2:     kr 100
> 1 000 m2 intervall     kr 500
       
Landbruk(driftsbygning) og kirke/foreninger, 2017: eksl. mva   Inkl. mva
       
0 - 60 m2 kr 1 981   kr 2 476
61 - 125 m2 kr 2 376   kr 2 970
126 - 150 m2 kr 2 770   kr 3 463
151 - 200 m2 kr 3 165   kr 3 957
201 - 250 m2 kr 3 560   kr 4 450
251 - 300 m2 kr 3 955   kr 4 944
301 - 400 m2 kr 4 744   kr 5 931
401 - 500 m2 kr 5 534   kr 6 918
501 - 600 m2 kr 6 324   kr 7 905
601 - 700 m2 kr 7 113   kr 8 892
Alle priser er inkl. mva.      
       
Avløp: økning 8,2% fra 2016 til 2017      
Bolig, 2017: eksl. mva   Inkl. mva
       
0 - 60 m2 kr 1 613   kr 2 017
61 - 125 m2 kr 2 062   kr 2 577
126 - 150 m2 kr 2 510   kr 3 137
151 - 200 m2 kr 2 958   kr 3 698
201 - 250 m2 kr 3 407   kr 4 258
251 - 300 m2 kr 3 855   kr 4 819
301 - 350 m2 kr 4 303   kr 5 379
351 - 400 m2 kr 4 752   kr 5 939
401 - 450 m2 kr 5 200   kr 6 500
451 - 500 m2 kr 5 648   kr 7 060
501 - 550 m2 kr 6 097   kr 7 621
551 - 600 m2 kr 6 545   kr 8 181
601 - 650 m2 kr 6 993   kr 8 741
651 - 700 m2 kr 7 441   kr 9 302
Fritidsbolig betaler fastabonnement på kr. 386 og forbruk etter areal      
       
Næring, 2017: eksl. mva   Inkl. mva
       
0 - 60 m2 kr 1 606   kr 2 008
61 - 125 m2 kr 2 055   kr 2 568
126 - 150 m2 kr 2 503   kr 3 129
151 - 200 m2 kr 2 951   kr 3 689
201 -  250 m2 kr 3 400   kr 4 250
251 - 300 m2 kr 3 848   kr 4 810
301 - 400 m2 kr 4 745   kr 5 931
401 - 500 m2 kr 5 641   kr 7 052
501 - 600 m2 kr 7 696   kr 9 620
601 - 700 m2 kr 8 592   kr 10 741
Videre intervall inntil 1000:     kr 100
> 1 000 intervall     kr 500
       
Tilknytningsgebyr vann,  alle bygg:                                             kr 10 000 0 kr 10 000
Tilknytningsgebyr avløp, alle bygg:                                                   kr 10 000 0 kr 10 000
Leie av vannmåler:                                                                                    kr 970 0 kr 970
Stengegebyr vann, (f.eks arbeid på privat stikkledning):           kr 500 0 kr 550
Gebyr Feiing/ tilsyn (forebyggende brannvern) - økning 10,7% kr 444   kr 555
       
K. Øvrig teknisk:      
       
Se eget særskilt gebyrregulativ teknisk enhet 2017      
       
L. Reno - vest IKS:      
       
Se eget særskilt gebyrregulativ Reno - Vest 2017