Vesterålen Barnevern

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Lødingen kommune har felles barneverntjeneste med kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes. Vesterålen barnevern har hovedkontor på Sortland. Informasjon om barneverntjenesten finner du på barnevernets hjemmesider www.vestbv.no.

Kontaktinformasjon Vesterålen barnevern:

Telefon: 76 10 81 00
E-post: barnevern@vestbv.no

Postadresse:
Postboks 338
Sjøgata 7
8401 SORTLAND

Besøksadresse til Vesterålen barnevern - avdeling Lødingen
Sjøvegen 14, 8410 Lødingen