Miljøterapeut for barn, unge og familier.

Har du som foreldre eller ditt barn behov for hjelp eller noen å snakke med?

Lødingen kommune har en miljøterapeut for barn, unge og familier som er utdannet sosionom.

Miljøterapeut for barn og unge arbeider for å fremme gode oppvekstsvilkår
for alle barn og unge i Lødingen kommune. Miljøterapeut arbeider forebyggende og har vekt på tidlig innsats i et barns liv.

Miljøterapeutens arbeid i barnehage og skole vil legge vekt på å øke barnets opplevelse av tilhørighet og mestring, og videre å arbeide med endring av risikofaktorer, - og å redusere effekten av risikofaktorer som barnet lever med. (En risikofaktor er enhver faktor som kan innvirke utviklingen til barnet på en negativ måte.)

Pedagogisk og miljøterapeutisk tilrettelegging for læring og utvikling i barnehage og skole har som vesentlig mål å få barn i positiv utviklingsposisjon, der arbeidet vil gjennomføres i tett samarbeid med barnet/ungdommen, foreldre, barnehage, skole og andre betydningsfulle personer i barnets nettverk – både privat og offentlig.

Barn eller foreldre kan også komme innom på kontoret for en uformell prat i trygge omgivelser. Kontoret er lokalisert på Lødingen barneskole. Fra august vil kontoret være på nåværende ungdomsskole.

Dette er et frivillig tilbud til de personer som ønsker veiledning/ støtte.

Kontaktinfo

Øystein Olderli-Fagerbakk
Miljøterapeut
E-post
Mobil 907 03 239