Trafikksikkerhetsplan

Oppdatert av: Fredrik Farkas (05.apr.2016)

 

Gjeldende plan :

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen Kommune 2000 – 2005

 

Revisjon av plan:

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen Kommune 2016 - 2020

Planarbeid er startet for revisjon av Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen Kommune. Se kunngjøring her.

 

Innspill til ny revisjon av Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen Kommune.

Liste over innspill til Kommunedelplan for trafikksikkerhet kommer.

Innspill til trafikksikkerhetsplanen kan gis innen høringsfristen 29.4.2016.

På epost til postmottak@lodingen.kommune.no eller skriftlig til Lødingen Kommune Pb. 83, 8411 Lødingen

Merk med «Trafikksikkerhetsplan»

 

Innspill til planprogram.

Forslag til planprogram lagt ut til gjennomsyn her

Innspill til planprogram kan gis innen høringsfristen 29.4.2016

På epost til postmottak@lodingen.kommune.no eller skriftlig til Lødingen Kommune Pb. 83, 8411 Lødingen

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: