Trygg i Nordland ønsker tilbakemelding

Oppdatert av: Fredrik Farkas (03.nov.2016)

I det skadeforebyggende prosjektet "Trygg i Nordland - føre var i Vesterålen" samler vi i 2016 inn data over fall blant hjemmeboende eldre.

Vi er nå i gang med handlingsplanen og tiltaksdelen i denne. Vi ønsker innspill fra dere som har falt eller fra pårørende, på hva dere har gjort for å forhindre fremtidige fall.

 

Ta kontakt med Ulrika Lillestjerna på fysioterapien tlf 769 86647

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif