TUBFRIM deler ut kr 650.000,-

Oppdatert av: Trond Blengsli (09.sep.2015)

Brukte frimerker som blir til gode tiltak for funksjonshemmede barn og unge.

Sammen med alle fantastisk flinke TUBFRIM-venner klarte vi å skape ett solid overskudd for driftsåret 2014. Til tross for nedgangen i bruk av frimerker, har vi igjen gleden av å kunne dele ut kr 650.000,- til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge, samt til bekjempelse av tuberkulose.

Siden oppstarten i 1928, har TUBFRIM på Nesbyen nå delt ut over 21 millioner kroner til barn og unge.

Av alle søknader som ble mottatt våren 2014 var det 34 lag og organisasjoner som kom gjennom nåløyet og ble tildelt støtte til forebyggende og trivselsfremmende tiltak.

Søknadsfristen for TUBFRIM-midler til utdeling i 2015, er satt til 15. mars 2015.

Til tross for alle gode TUBFRIM-hjelpere som gjør brukte frimerker om til gode tiltak, trenger TUBFRIM all den hjelp de kan få.

Det er viktigere enn noen gang å ta vare på frimerker og sende de til TUBFRIM, 3540 Nesbyen. Har du bare 5 frimerker tar vi gjerne i mot disse også.

Vi er nå midt inne i den viktige frimerkesesongen, og vårt store håp er at frimerkene fortsatt skal strømme inn til oss her på Nesbyen.

Daglig mottar vi hundrevis av brev med frimerker fra skoler, bedrifter, privatpersoner, stat og kommuner.

TUBFRIM vil gjerne rette en STOR TAKK til alle som samler frimerker for oss. Uten Dere ville vi ikke kunne dele ut så store midler hvert år.

I tillegg samler TUBFRIM inn alle typer kort, så som julekort, stedkort og prospektkort, brukte og ubrukte. Innsamlingskasser er plassert ut på

Servicetorg i 350 av landets kommuner for å forenkle innsending. TUSEN TAKK til alle positive kommuner.

Oversikt over kommuner med innsamlingskasse finnes på www.tubfrim.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif