Tverrfaglig Team

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (25.jun.2017)

Ønsker du veiledning av et tverrfaglig team?

Tverrfaglig team er et tilbud til fagpersoner eller foreldre i Lødingen kommune som ønsker en bredere tverrfaglig veiledning på sin bekymring for barn og unge i alderen 0-20 år.

Dette gjelder alle barn/unge i kommunen, inkludert barn som ikke går i barnehage eller skole.

 

Teamets medlemmer:
Teamet består av fagpersoner fra Helsestasjon, barnevern, psykiatritjeneste, kommunelege, miljøterapeut oppvekst, barnehage, barneskole, ungdomsskole og ellers andre som kan være relevante (F.eks PPD, BUP, Politi etc)

Taushetsplikt:
Alle medlemmer i tverrfaglig team har taushetsplikt. Vi diskuterer ikke anonyme saker. Det er en forutsetning at de foresatte er informert og har skrevet under samtykkeerklæring.

Oppbevaring av navn og opplysninger:
Det sendes ikke ut referat fra veiledningen. Etter skriftlig samtykke fra foreldrene, vil en kort oppsummering fra møtet legges i barnets mappe på helsestasjonen. Ellers vil alle opplysninger slettes etter et år.

Prosessen og veiledningen har følgende hovedmønster:

  • Forelder og/eller fagperson presenterer bekymringen
  • Teamet reflekterer så over hvordan forstå barnets adferd eller situasjon
  • Deretter reflekteres det rundt hva som kan være meningsfylt å gjøre

Foreldre kan gjerne ha med seg fagperson fra barnehage, helsestasjon eller skole

Veiledningen er gratis

Kontaktperson og koordinator for Lødingen kommune er Bjarne Jota.

Tverrfaglig team
V/koordinator Bjarne Jota
bjarne.jota(a)lodingen.nhn.no    <---    BYTT UT (a) MED @
telefon: 76986661/ 90220141
Besøksadresse: Sjøveien 14, 8410 Lødingen (Helsestasjonen)

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: