Unngå brann forårsaket av lyn

Oppdatert av: Trond Blengsli (29.jun.2016)

Hver sommer fører lynnedslag til mange branner og skader på elektrisk utstyr. Du kan forebygge noe av skadevirkningene ved å montere overspenningsvern i din egen bolig.

Et lynnedslag kan føre til lokale spenningsvariasjoner i strømnettet. Disse variasjonene kan skade elektrisk utsyr, og i enkelte tilfeller forårsake brann. Et overspenningsvern vil redusere risikoen for dette.

-Det finnes mange ulike typer overspenningsvern. De enkleste kan du selv sette opp. Forsikringsselskapene i Norge har en egen nevnd (FG) som godkjenner slike produkter. Sørg i tilfelle for å bruke FG-godkjente produkter da disse er tilpasset norske forhold, sier Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening.

-Om du vil sikre deg best mulig mot skadevirkningene av lynnedslag, anbefaler vi at du bestiller en el-kontroll. Denne tjenesten får man kjøpt gjennom registrerte elektroforetak over hele landet. Under kontrollen vil det bli avdekket om du er tilfredsstillende sikret mot skadevirkninger av lynnedslag. Om du ikke er det, vil du få kvalifisert veiledning i hvordan du bør sikre akkurat ditt hus, sier Skaar.

Om du bor i en bolig oppført etter TEK 10 (byggeteknisk forskrift innført i 2010) skal boligen din være sikret med overspenningsvern i sikringsskapet.

Forholdsregler ved tordenvær:

·         Søk ly innendørs hvis mulig.

·         Trekk ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler.

·         Hold deg borte fra vinduer, åpne dører og metallkonstruksjoner.

·         Hold deg i bilen dersom du er ute og kjører. Der sitter du trygt.

·         Unngå å fylle drivstoff på bil eller båt.

·         Unngå å oppholde deg i småbåt.

·         Dersom du bader, bør du snarest mulig komme deg på land.

·         Unngå fjell- og bakketopper, samt åpne sletter.

·         Hold deg unna høye enslige trær.

             ·      Unngå bruk av paraply i åpent landskap utendørs.

Dette er en pressemeldinge fra Norsk brannvernforening.
 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif