Uønsket hendelse i Lødingen

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (17.jun.2015)

Tirsdag 16. Juni opplevde flere i Lødingen en dramatisk situasjon. Ta vare på hverandre etter dette. Snakk om det.

 Og ta kontakt med vårt krisepsykiatriteam hvis du vil snakke med noen profesjonelle. Det kan være fornuftig. Rådhuset varslet nødetater ca kl 15 og kl 15.30. Deretter er det flere av næringsdrivende og andre som oppholdt seg i sentrum, som fikk uheldige opplevelser. Lødingen kommune kan ikke gi mer informasjon på nåværende tidspunkt. Dere som opplevde dette og leser kommunens hjemmeside, vit at du er hjertelig velkommen til en prat. Og de beste til dette er vårt psykiatriteam. 

Ønsker du å snakke med noen fra vårt psykiatriteam kan du ta kontakt med:

Laila Jota /psykriatrisk sykepleier (ikke tilstede 17.05.2015)
Mobil: 908 58 777
Mail: laila.jota@lodingen.kommune.no

Hermod Bjugg Lillestjerna /psykriatrisk sykepleier
Mobil:  948 11 870
Mail: hermod.lillestjerna@lodingen.kommune.no

Bjarne Jota (helsesøster)
Mobil: 902 20 141
Mail: bjarne.jota@lodingen.nhn.no
 

Her finner du linken angående: Psykisk helsevern i Lødingen kommune.

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: