Vaktmestere

Oppdatert av: Trond Blengsli (21.apr.2016)

Ørnulf Five Telefon    481 76 254
Lasse Kvitvik Telefon   906 01 663
Odd-Kjell Karlsen Telefon   957 23 388
Ville Rasmussen Telefon   957 22 955
Arne Kvandal Telefon   478 02 473
Tor Werner Five Telefon   481 76 251
Jens Pedersen Telefon   481 76 252
Kaare Olav Hanssen ( Leder) Telefon   481 76 253
Svein Bjugg Lillestjerna Telefon   908 01 290
     

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif