Vaktmestere

Oppdatert av: Trond Blengsli (21.apr.2016)

Ørnulf Five Telefon    481 76 254
Lasse Kvitvik Telefon   906 01 663
Odd-Kjell Karlsen Telefon   957 23 388
Ville Rasmussen Telefon   957 22 955
Arne Kvandal Telefon   478 02 473
Tor Werner Five Telefon   481 76 251
Jens Pedersen Telefon   481 76 252
Kaare Olav Hanssen ( Leder) Telefon   481 76 253
Svein Bjugg Lillestjerna Telefon   908 01 290
     

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: