Valg 2017

Oppdatert av: Trond Blengsli (04.aug.2017)

Forhåndstemmegivningen starter i uke 32.

Ordinær forhåndsstemming starter torsdag 10. august 2017 og frem til og med fredag 8. september 2017. 

Stemmegivningen skjer på Servicetorget på Rådhuset mandag-fredag kl. 09.00 – 14.45. 

Sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget i Lødingen kommune, må forhåndsstemme innenfor ovenstående periode.

Valgkort og legitimasjon

Valgkort er tilsendt alle stemmeberettigede.  Du trenger likevel ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.  Husk at valgkortet ikke gjelder som legitimasjon.  Derfor må du ta med deg legitimasjon som f.eks. førerkort eller bankkort.

Forhåndsstemmegivning på Lødingen sykehjem

For velgere som bor på institusjon blir det mulig å forhåndsstemme slik:

Lødingen sykehjem torsdag 7. september kl. 11.00 – 12.00.

I tillegg til beboere har også personale, pårørende eller andre velgere adgang til å avgi forhåndsstemme på sykehjemmet.

Ambullerende stemmegivning

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem til valglokalet på valgdagen 11. september eller forhåndsstemme på Rådhuset, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder deg.  Fristen for å søke om ambullerende stemmegivning er onsdag 6. september 2017.

Utenbygds

Også velgere bosatt i andre kommuner kan forhåndsstemme i Lødingen. 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif