Vann og Avløp

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (05.jul.2017)

Informasjon fra enhet utvikling vedrørende Vann og Avløp i Lødingen Kommune

Fagleder - Vann/Avløp - Trond Helge Kristensen
Telefon: 76 98 66 23
Mobil: 950 36 040
E-post: 
trond.helge.kristensen(a)lodingen.kommune.no


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250


Søknader og skjemaer:
Ferdigmelding av arbeid på vann og avløpsanlegg
Søknad om installering av vannmåler
Søknad om sanitærabonnement​
Registeringsskjema vannmåler
Vannmåleravlesning på nett
Gravemelding

Felles Vann og avløp

Regelverk

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Administrative bestemmelser

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Lødingen kommune

Bestemmelser for bruk av vannmålere i Lødingen kommune

 

Krav til ADK-1
Krav om ADK-1 personell ved utførelse av utvendig ledningsanlegg for vann og avløp.
Les mer her.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
http://lovdata.no/all/hl-20120316-012.html      


Driftsassistanse:
Driftsassistanse vann og avløp

Artikler:
Rørene glemmes under utbygging (www.vvsaktuelt.no)

Rørleggere ukjent med VA-normer (
www.vvsaktuelt.no)


Vann:
Forklaring Drikkevannsparametre - Lødingen kommune.


Vannforsyning - Lødingen kommune


Avløp:
Avløpsinnsamling - Lødingen kommune

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: