Varslingsrutiner

Oppdatert av: Fredrik Farkas (21.apr.2016)

Sjekk din oppføring! Det kan være flere årsaker til at du ev. ikke blir varslet:

  • Din telefon er ikke registrert i offentlige telefonregistre.
  • Din telefon er registrert på feil adresse/ feil Gårds- og bruksnr.
  • Du bor ikke på adressen som er oppgitt i Folkeregisteret.
  • Andre årsaker.

 

Lødingen kommune bruker en varslingstjeneste som benytter oppføringer i offentlige registre, for å varsle om planlagte og uforutsette hendelser mm.

Varslingen sendes som SMS- meldinger (mobiltelefon) og som talemeldinger (fasttelefon)

Dersom du mener du ikke har fått en varsling som du burde ha fått, kan du sjekke din oppføring på den adressen du skulle fått varslingen.

Gå inn på: servicevarsling.no på Internett (https://secure.ums.no/varsling365/)

Her kan du se dagens varslinger, se om du er varslet, og sjekk din oppføring.

Dersom din oppføring her ikke er korrekt, kan du legge til/ endre det telefonnummeret du vil ha varslingen til, for den konkrete adressen/ Gnr. / Bnr.

Det kan være spesielt nyttig for bedrifter, som ønsker at varsling skal styres til ett eller flere telefon nr.

Dersom noen har problemer med dette, ta kontakt med Odd Magne Berg, tlf. 76 98 66 23

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: