Vestbygd Oppvekstsenter

Oppdatert av: Trond Blengsli (13.sep.2016)

Vestbygd skoles hjemmeside

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I LØDINGEN

Vestbygd barnehage

Lødingen kommune driver to barnehager, en på tettstedet og en i Vestbygda.

Barnehagene har helårs drift, men med to uker sommerstengt i juli. Daglig åpningstid fra kl 7.30 til 16.30.

Hovedopptaket er i midten av mars.

 

Vestbygd barnehage er en 1-avdelings barnehage som har lokalisering i Vestbygd skole. Barnehagen tar imot barn mellom 1 og 5 år. Det er 4 tilsatte.

 

Hovedopptak 2013 - 2014

Barnehagene i Lødingen

 

  • Lødingen Barnehage
  • Vestbygd Barnehage

 

Hovedopptaket gjelder for kommende barnehageår 15.08.2015 – 14.08.2016.

Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene det kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.

Søknadsskjemaet finner du på Lødingen Kommune sin hjemmeside, samt at de er utlagt på rådhuset, barneskolen og i barnehagene.

Søknaden sendes: Lødingen Kommune, Oppvekst, Boks 83, 8411 Lødingen.

De som har plass eller har søkt plass etter 15.08.2014, trenger ikke søke på nytt.

Søknadsfrist: 15.mars 2015

 

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: