Vesterålen barnevern

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst.

Lødingen kommune har felles barneverntjeneste med kommunene Sortland, Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes. Vesterålen barnevern har hovedkontor på Sortland. Informasjon om barneverntjenesten finner du på barnevernets hjemmesider www.vestbv.no.

Kontaktinformasjon Vesterålen barnevern:

Telefon: 76 10 81 00
E-post: barnevern@vestbv.no

Postadresse:
Postboks 338
Sjøgata 7
8401 SORTLAND

Besøksadresse til Vesterålen barnevern - avdeling Lødingen
Rådhusveien 27, Lødingen rådhus, Lødingen

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif