Viktig informasjon fra Norkring

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg.

Norkring er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og medianettløsninger og eier de fleste senderinstallasjonene i Norge.

Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av snø og is.

Vi oppfordrer derfor publikum til ikke å bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.

Vi håper dere kan være behjelpelige med å synliggjøre denne informasjonen på deres respektive hjemmesider/servicetorg, slik at den tilfaller publikum.

Med ønske om en fortsatt god og trygg vinter!

 

Med vennlig hilsen
Ingrid Dietrichson

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif