Kvitbjørnulykka - åpning av minnelund med minnestein

Oppdatert av: Knut Blengsli (09.sep.2015)

Fredag 28. august kl. 17.30 blir det åpning av minnelunden med minnesteinen over Kvitbjørnulykka.

Program for dagen:
 
Kl. 11.00 - Tur opp til ulykkesstedet. Oppmøte på Rådhuset for informasjon. Turledere er John Arild Dahl, Karen Anne Baartedt og Jan Roger Nilsen. Terrenget er bratt og ulendt og det tar en times tid å gå opp. Godt fottøy anbefales. Åpent for alle!
 
Kl. 11.00 - Guidet tur på Lødingen. Oppmøte på Rådhuset, spasertur til Hjertholmen, tur innom Los- og telemuseet, "flysikringa" og til kirka. Turleder er lokalhistoriker Helge Strand.
 
Kl. 17.30 - Åpningsseremoni. Oppmøte på rasteplassen nord for Kåringskrysset. Alle er velkommen til å være med på dette!
 
- Musikkinnslag ved Erika Tooth, fiolin
- Orientering om programmet ved leder for kutlur og informsjon Helene Ribe
- Velkomsthilsen ved ordfører Vibeke Tveit
- Gjennomgang av det som skjedde for 62 år siden ved lokalhsitoriker Helge Strand
- Åpning av minnelunden med minnesteinen ved direktør for SAS Norge, Ola Strand
- Fremføring av spesialskrevet tekst for anledningen ved forfatter Sølvi Ytterstad. Tonefølge ved Erika Tooth.
- Ola Strand knytter opp båndet som sperrer av gangvegen ut til minnelunden - og området er åpent for besøk!
 
Kl. 19.00 blir det samling på Rådhuset for pårørende, hjelpemannskaper og andre som var involvert og berørt av ulykken for 62 år siden. Vi ønsker også å invitere alle dugnadsfolkene og bidragsyterne i arbeidet med minnelunden og minnesteinen. Enkel servering og foredrag om flysikkerheten før og nå ved Per Arvid Tellemann fra Luftfartshistorisk museum i Bodø.  

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif