Møte i Formannskapet

torsdag 8. november 2018, 14.00 - 17.00

http://www.lodingen.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2018-01-01T00:00:00&utvalg=2&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=61&

Sted

Rådhuset
 

Kontakt

Lødingen kommune
Rådhusvegen 27,  8411 Lødingen

Tlf.: 76986600

E-post : postmottak@lodingen.kommune.no

Ordfører
Legg til hendelsen i din kalender