Møte i Formannskapet

fredag 25. mai 2018, 09.30 - 13.30

Merknad: Ekstraordinært formannskapsmøte.

http://www.lodingen.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2018-01-01T00:00:00&utvalg=2&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=61&

Sted

Rådhuset
 

Kontakt

Lødingen kommune
Rådhusvegen 27,  8411 Lødingen

Tlf.: 76986600

E-post : postmottak@lodingen.kommune.no

Ordfører
Legg til hendelsen i din kalender