Allemed - møte for et godt miljø for barn og unge i Lødingen kommune

tirsdag 30. november 2021, 18.00 - 21.00

Informasjon

Sett av tre timer tirsdag 30.november kl. 18-21 i kommunestyresalen på Rådhuset for å bidra til et godt miljø for barn og unge i Lødingen kommune. Vi samler alle gode krefter i Lødingen og Vestbygd; Ordfører, Kommundirektør, ungdommer, politikere, ansatte i kommunen, frivillige organisasjoner o.l  for å kartlegge unges behov og komme frem til konkrete tiltak for at færrest mulig av våre unge skal falle utenom på vår kjære hjemplass.

Vi er så heldige at vi får Carina Watnedal med fra ALLEMED for å gjennomføre denne dugnaden.

«ALLEMED- et verktøy for å realisere Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet , uavhengig av familiens økonomiske og sosiale forhold»
Dette får vi til!!

Dersom du ikke har mulighet til å møte så få gjerne en vararepresentant fra ditt parti, din organisasjon e.l til å møte. Vi hadde satt stor pris på en skriftlig tilbakemelding på mail til hakon.pettersen@lodingen.kommune.no innen 5. november om hvem som kan/ikke kan stille. Tenk også over hvordan du kan oppdage barn og unge som faller utenom og hva du/dere kan bidra med?

Mvh Komiteen Allemed dugnad; June Henriksen Moelv- Miljøterapeut Barn og unge, Terese Høgås Hay- veileder NAV, Yngve Løkholm Nyheim- Rådgiver Oppvekst og Håkon Pettersen- daglig leder Lødingen frivilligsentral

Sted

Kommunestyresalen Lødingen Rådhus
 

Kontakt

Komiteen Allemed
 

Håkon Pettersen
Legg til hendelsen i din kalender