Informasjonskafe for eldre - OBS ! påmelding

tirsdag 27. september 2022, 12.00 - 13.00

Informasjon

Nok en gang har ordføreren gleden av å invitere Lødingens eldre til informasjonskafe. 

Som vanlig inviteres det på kaffe og noe å bite i. 

Til informasjonskafeen er det påmelding. 

Påmelding skjer til sentralbordet 769 86600 (mellom 10.00-14.00)

Informasjonskafeen er en møteplass hvor kommunens politiske og administrative ledelse gir oppdatert informasjon om viktige saker for kommunens innbyggere. 

Denne gangen vil vi sette spesielt fokus på næring og økonomi.

Velkommen!

   
Dato: 27.9, Kl.1200

Sted: Kommunestyresalen, Lødingen rådhus

 

 

Sted

Kommunestyresalen Lødingen Rådhus
 

Kontakt

Ordfører
 

Hugo Jacobsen
Legg til hendelsen i din kalender