Rådet for mennesker med nedsatt funk.evne

mandag 13. februar 2023, 09.00 - 11.00

Sted

Lødingen Rådhus
 

Kontakt

Lødingen kommune
 

Anita Marthinussen
Legg til hendelsen i din kalender