Anbefaling om en 4 dose koronavaksine til de som er 75 år og eldre.

Det er kommet nye anbefalinger fra sentrale myndigheter ang anbefalinger om en 4 dose koronavaksine til alle som er fylt 75 og eldre. Ordlyden er endret fra tidligere var det et tilbud til de som ønsket det over 80 år til nå er det en anbefaling til de som er fylt 75 år og eldre.
Det er lagt en føring for å tilby de eldste først og de som er tilknyttet pleie/sykehjem.
Vi i Lødingen har derfor prioritert beboerne ved Lødingen sykehjem som får tilbud om vaksine tirsdag 5 juli.
Ut over det har vi kontaktet og gitt tilbud til de eldste hjemmeboende.
 

Pga. ferieavvikling og redusert utkjøring av vaksiner har vi lite vaksiner tilgjengelig nå, slik at vi rekker bare noen av de eldste med størst hjelpebehov i denne omgang.
Videre plan er å fortsette å tilby en 4 dose til alle som er fylt 75 og eldre etter ferieavvikling.

Foreløpig er en vaksinedag planlagt, og den vil være tirsdag 23. august i idrettshallen, kl.10.00-15.00, drop-inn som tidligere. Kan hende det vil bli en dag til i samme uke, må se det litt ann etter etterspørselen og oppmøte.

Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper (PDF, 179 kB)