Årstale 2020 fra ordfører Hugo Jacobsen

Kjære innbyggere av Lødingen kommune!

Klikk for stort bilde 

Et nytt år er snart lagt bak oss. 2020 ha vært et spesielt år med en pandemi som har satt sine dype spor også i vårt lokalsamfunn. Når det må stenges ned viktige funksjoner merkes det, og mange mennesker blir berørt. Slik blei det også i mars når vi måtte stenge ned en rekker bedrifter og våre skoler. For barn og unge er skolen ikke bare en plass for læring og mestring, den er også plassen for å treffes, få seg venner, eller planlegge ettermiddagens fritidsaktiviteter. Når en slik sentral plass i et ungt menneskes liv stenges, setter det spor. Sporene vi så var en økning i hærverk, og et tøffere miljø blant flere av de unge. Trangen etter å ha noe å bedrive tida med blei stor, og tilbudene var tatt i fra dem. Når vi i tillegg vet at både ungdomsklubb og kino var stengt i den første perioden av pandemien, var dette en tøff tid for mange. Betydningen av å ha faste og gode rammer i livet sitt er viktige, og kanskje spesielt for våre barn og unge. Lødingen skal være en slik plass, hvor det er trygt og godt for et barn å vokse opp. Vi skal bestrebe oss etter å gi det beste vi kan slik at flest mulig kan få en god oppvekst. Når vi nå tar løs på 2021 skal vi vite at Lødingen er en god kommune å vokse opp i. De siste 4 årene har vi gjort store investeringer rettet mot oppvekstsiden. I 2016 tok vi i bruk en helt ny barnehage. I år blei Lødingen kommune kåret til den 3. beste kommunen i landet på barnehagedrift noe som tyder på at vi driver godt, og med god kvalitet. I 2019 åpnet vi ny skole med fantastiske fasiliteter, og neste samtidig oppgraderte vi Lødingen hallen med nye garderobeanlegg. Vi har gjort mye av jobben for å legge til rette for barnefamilier, slik at vi kan få flere til å flytte hit. Jobben med å få disse viktige brikkene på plass går mot slutten, og vi tar nå fatt på neste viktige steget.

Lødingen trenger flere arbeidsplasser dersom vi skal lykkes med å få til den positive utviklingen som vi ønsker oss. I løpet av 2020 har det kommet frem to nye prosjekter som jeg tror Lødingen vil få stor glede av. Det ene er prosjektet til Mortenlaks, som muligens kan sies å være den største positive nyheten så langt på 2000-tallet. Det er fantastisk at vi har enkeltpersoner i lokalsamfunnet vårt som ønsker å investere i vekst og utvikling til det beste for kommunen vår. Likeledes prosjektet på Hjertholmen hvor det tenkes å bygge rorbuer for overnatting. At det er en tidligere Lødingensgutt som er en av hovedarkitektene bak prosjektet gjør meg glad og stolt. Summen av disse to prosjektetene er først og fremst et gigantisk løft for havneområdet vårt. Ny sjørelatert bebyggelse vil gi Lødingen et nytt utseende som vil bli innbydende.

Vestbygda har sliter med gammel og lite hensiktsmessig infrastruktur. Her er store utfordringer foran oss, men noen av disse er nå på gang. Strøm er et problem for mange, og kapasiteten på nettet er nærmest sprengt. Da er det hyggelig at Hålogaland Kraft nå har gitt klarsignalet til en investering på nærmere 15 mill. kroner til oppgradering. I tillegg går vi nå inn i sluttfasen med mobilprosjektet vårt. Durmålshaugen basestasjon er satt i drift, og Nausthøgda står for tur i januar. Det betyr bedre dekning for mange, og en del av de områdene som var sorte hull blir nå dekket med signaler. Begge disse prosjektene vil bli svært viktig for Vestbygda, og vi gleder oss over at dette nå skjer.

Juletid er også takketid.

Jeg vil takke alle kommunens ansatte som har stått på for å gi innbyggerne våre gode tjenester og service. Takk til alle dere i helsevesenet som har bidratt til at koronatiden har gått så bra. Takk til alle vår ungdommer som tross et vanskelig år har løst skole og fritidsutfordringene på en flott måte. Takk til alle frivillige som støtter opp rundt de som trenger hjelp og støtte. Takk til alle foreninger  i Lødingen og Vestbygda som samler folket til aktiviteter i en vanskelig tid. Takk til kommunestyret som har vist gjennom 2020 at vi får ting til om man står sammen. Takk til alle dere som
framsnakker den flotte kommunen vår!

La oss gjøre 2021 til et år med fremgang og vekst for kommunen vår, året da pilene for alvor pekte oppover.

Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull jul, og et riktig god nytt år!

 

Hugo Jacobsen

Ordfører

Lødingen kommune