Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører og/eller varaordfører.

I tillegg har kommunestyret i Lødingen bestemt at også kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør kan foreta vigsel.  

Lødingen kommune tilbyr vigsler i rådhuset på hverdager. Ønske om andre steder og tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Dersom kunstneriske innslag planlegges, må det gis beskjed om dette på forhånd.

Tilbudet er gratis for alle.

Se mer info på vår hjemmeside:
Borgerlig vielse

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Adresse

Rådhusvegen 27
8410 Lødingen

Se kart

 

Åpningstider

Sentralbord: 76 98 66 00
Man-fre kl. 10:00 - 14:00  (stengt fra 11:30-12:00)

Åpningstider resepsjon 
Man-fre kl. 08:00 - 15:30  (stengt fra 11:30-12:00)
Sommertid 15 mai-15 sept. 08:00-14:45