Byggearbeider Hamndalsvatnet -stenging av lysløype!

I forbindelse med byggearbeidene i Hamndalsvatnet (støpearbeider og ny demning/nyterskel) er det behov for å stenge lysløypa forbi byggeplassen i perioden uke 44 – 48.(28 oktober-30 november)

Passering av byggeplass skjer på g/s-vegen forbi på nedsiden.