Dialogmøte

Ordfører Hugo Jacobsen deltok sammen med Benjamin Nilsen og Vilje Slettbakk fra Lødingen Ungdomsråd på dialogmøte med fylkesråden for utdanning og kompetanse om alternative og fleksible opplæringsløp. Dette er en sak som skal opp i fylkestinget i juni. Målsetninger er at alle som påbegynner også skal fullføre videregående utdanning.

Dialogmøter avholdes over hele fylket, og 10. mars ble det avholdt på Sortland. Andre inviterte til dialogmøtene er opplæringskontorene, lærlingerådene, elevorganisasjonen, LO, NHO, KS og videregående skoler.