Drenering Lødingenhallen

Personell fra både vann/avløp og teknisk drift er godt i gang med legging av ny drenering og kummer rundt idrettshallen

I tillegg vil betongen slammes og påføres ny grunnmursplast. Dette vil sikre bygningsmassen mot vanngjennomtrengning og bedre inneklima.
Med den utførte renovering av garderobeanlegg og den nært forestående utskiftning av ventilasjon og varmepumper vil Lødingenhallen være oppgradert til dagens standard.