DRØMMESTIPENDET 2019

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendtildelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.
Vårt håp er at Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og være et viktig bidrag til å oppfylle drømmene til unge kulturutøvere .

Alle kommuner kan nominere så mange de vil for 2019 innen disse kategoriene:
- Dans
- Musikk
- Skapende skriving
- Visuell kunst
- Sirkus
- Teater
- Annet

For å være kvalifisert for deltakelse i 2019 må en være født tidligst i 1999 og senest i 2006 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 100 ungdommene som får stipend.
I løpet av mai og juni offentliggjøres hvilke 100 unge kulturutøvere som tildeles stipend.

Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for utfyllende informasjon.
Les mer om drømmestipendet på www.drommestipendet.no,

Du må være nøyaktig og sørge for at du får med alle kriteriene som kreves for at søknaden skal kunne godkjennes.


Søknad sendes innen 25 januar 2019 til:

Lødingen kulturskole

Postmottak boks 83

8411 Lødingen

For spørsmål kontakt rektor Beth Jensen, tlf. 48176317                                  

beth.jensen@lodingen.kommune.no