Eiendomsskatt i Lødingen kommune

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer og «verk og bruk» fra 2018, og på øvrige faste eiendommer i resten av kommunen fra 2019.

Taksering av næringseiendommer og «verk og bruk»

Taksering vil bli utført i løpet av vinteren.
I mai/juni i år vil skatteseddel som inneholder takst, bli sendt eierne av næringseiendommer og verk og bruk.

Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer

Besiktigelsen vil starte opp i slutten av februar.
Tidlig i 2019 vil skatteseddel med takst for boliger for fritidsboliger bli sendt til eierne. Skatteseddelen inneholder nærmere informasjon om hvordan takstene er framkommet.

Mer informasjon om TAKSERING.

Kontaktinfo

Tone Kristensen
Takstmann (bolig- og fritidseiendommer)
E-post
Telefon 76 98 66 00