Eldrerådets omsorgspris

Lødingen eldreråd ber våre innbyggere om å komme med forslag på ildsjeler eller en gruppe gode hjelpere.
Frist for forslag 10 september 2022.

Lødingen eldreråd ønsker å sette fokus på den frivillige innsatsen som rettes mot eldre og syke i vår kommune. Nettopp dette engasjementet er viktig og bidrar til betydelig større trivsel og positivitet blant de eldre.
I november vil derfor den innstilte kandidaten kunne motta diplom og blomster av ordføreren.

Forslag på kandidater til omsorgsprisen sendes innen 10 september til:
anita.marthinussen@lodingen.kommune.no
eller leveres på rådhuset merket med sekretær for eldrerådet Anita Marthinussen.