Endring av dato for neste Kommunestyremøte og formannskap

Formannskapsmøtet er flyttet fra 21 oktober til 26 oktober, klokken 0900
Kommunestyremøtet som skulle vært avholdt den 28. oktober er flyttet til 4. november, klokken 14:00