Endring på oppsatt formannskapsmøte 16 september

Formannskapsmøte som opprinnelig var satt opp 16.9.21 blir utsatt.

Ny dato for møtet blir 23.9.21, kl. 10.00, altså i forkant av kommunestyremøtet. Møtet forventes å vare i ca. 2 timer, slik at det blir en pause mellom de to møtene.