Felles forskrifter for slam og renovasjon i Vesterålen og Lødingen

Høring: Felles kommunale forskrifter for slam og renovasjon av husholdningsavfall for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

Frist 15 november 2021

På vegne av kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes legges forslag til felles forskrifter for slam- og renovasjon av husholdningsavfall ut på høring. Hensikten med høringen er å få innspill fra parter som blir berørt av forskriftene, for eksempel husholdningskunder med hus eller hytte i kommunen. Reno-Vest IKS gjennomfører høringsprosessen på vegne av kommunene, og endelig behandling av forskriftene skjer i den enkelte kommune etter endt høringsprosess.

Vi ber om at høringsuttalelser og kommentarer til forskriftene sendes til post@reno-vest.no eller som brev til Reno-Vest IKS, Postboks 559, 8401 Sortland, innen 15.november 2021.

Dersom du har spørsmål rettes disse på e-post til elise@reno-vest.no eller tage@reno-vest.no

Klikk for stort bilde