Ferieavvikling hjelpemiddellagret og fysioterapeuter

Pga. av ferieavvikling på hjelpemiddellageret og hos fysioterapeuter er utlevering av bestilte hjelpemidler begrenset i tidsrommet 1. juli - 19 august.
For spørsmål kontakt fysioterapien på tlf. 908 86 914.