Folkemøte/ workshop 2 juni 2022

Målet for folkemøtet/workshopen er å få innspill fra lokalt næringsliv på hva dere ser på som de viktigste satsingsområdene for å oppnå bærekraft og hva kan henholdsvis kommunen og næringslivet gjøre for å legge til rette for dette best mulig.