Fordelingsmøte brukere av idrettshallen Lødingen

Fordelingsmøte for brukere av Lødingen hallen sesongen 2019/2020 blir avholdt på Rådhuset tirsdag 27/8-2019 fra kl. 18.00 til 20.00. Møterommet 2 etg.

Påmeldingsfrist for lag/foreninger og private som ønsker timer er  23/8. 

 

Arne Kvandal - Hallbestyrer 478 02 473

arne.kvandal@lodingen.kommune.no