Første kvinnelige brannkonstabel ansatt i Lødingen Kommune

Kommunen har ansatt tre nye brannkonstabler, og to som personell til Kystverkets oljeverndepot.

 

 

Gjennomsnittlig andel kvinnelige brannkonstabler er rundt 3% på landsbasis, noe Lødingen kommune mener er alt for lavt.  En bedre gjenspeiling av befolkningen vil styrke, og gjøre Lødingen brannvesen enda bedre rustet til oppgavene som kommer i fremtiden.

Som aspirant i Lødingen brannvesen må man igjennom nettkurs, opplæring gjennom mentorordning og lokale øvelser.
Aspirantene må også ta grunnkurs for deltidspersonell ved Norges brannskole på Fjelldal. Etter gjennomført kurs skal brannkonstabelen ha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, og røyk- og kjemikaliedykking.

 

Vi ønsker alle våre nye ansatte lykke til i den viktige jobben!