Fremdriftsplan vegnavn og adressering

Lødingen kommune har vedtatt alle nye adresse navn på veger og områder i Lødingen kommune som tidligere hadde matrikkeladresser. Det siste vedtaket ble gjort i formannskapet den 11.10.2018, saknr. 135/18.

De neste stegene er:

  1. Lødingen kommune må legge inn de nye Adressekodene og Vegnavnene i Matrikkelen.
  2. I uke 46 drar matrikkelfører til Kartverket i Bodø i to dager for å få hjelp med å legge inn de nye Adressekoder og Vegnavn i et kartprogram. Der blir det laget en adresseliste som kan brukes til utsending av varsel og vedtak.
  3. I des-18 blir det sendt ut forhåndsvarsel og vedtak om offisielle veiadresser. Man kan uttale seg til forhåndsvarselet og man har 3 ukers klagerett på vedtaket.
  4. Når klagefristen er utløpt vil Kartverket i Bodø legge inn alle nye veiadresser i Matrikkelen.
  5. Fra jan-19 bør alle ha fått sin offisielle veiadresse.

Skilting av veinavn kan iverksettes etter at vedtakene er trådt i kraft. Hjemmelshavere eller fester er ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummer.