FRIVILLIGSENTRALEN – FOR DE SOM VIL HJELPE/TRENGER HJELP

Kontakt Håkon Pettersen på tlf. 988 58 296 eller bruk Lødingen Frivilligsentral sin Facebookside.

Det er frivilligsentralen som koordinerer jobben for de som sitter i karantene og trenger hjelp til bl.a. å handle. Vi opplever at det er mange som vil hjelpe, og det settes det pris på.

Dersom du har lyst til å bidra på tidenes viktigste dugnad tar du kontakt med Frivilligsentralen.

Takk til alle dere som bidrar!