Gatelys Lødingen

Det vil bli utskiftninger/vedlikehold av gatelys og strekking av ny EX kabel i Røyskattveien og Mikkel revs vei, samt utskifting og forsterkning av noen stolper i uke 7-8.

Mørke gatelys i denne perioden vil måtte påregnes  i disse gatene.

Samtidig vil enkeltpunkter på andre lokasjoner bli vedlikeholdt, noe som kan føre til delvis avslåtte gatelys denne perioden i andre deler på tettstedet.