Godkjent som Trafikksikker kommune

Anerkjennelse av godt arbeid med trafikksikkerhet i Lødingen. Lødingen er godkjent som trafikksikker kommune i 2019-2021.

Klikk for stort bilde

Det står respekt av arbeidet som er utført for å bli godkjent som trafikksikker kommune sa fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune, Svein Eggesvik ved overrekkelsen av diplom til Lødingen kommune.

Klikk for stort bilde

I godkjenningsmøte med Trygg trafikk og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ble Lødingen kommune godkjent etter kriteriene for Trafikksikker kommune. Lødingen kommune er den 14. kommunen i Nordland og den 96. kommunen i landet som oppnår denne godkjennelsen. Arbeidet er utført tverrfaglig mellom enhetene i kommunen og legger grunnlag for at innbyggerne i Lødingen skal ha en tryggere hverdag. Det å bli en trafikksikker kommune er ingen garanti for at ulykker ikke skal kunne skje, men er et kvalitetsstempel på at kommunen systematisk gjør det den kan for å forebygge både gjennom fysisk tilrettelegging og holdningsskapende arbeid. Økonomi setter begrensninger på hvor mange fysiske tiltak som kan gjennomføres, men det ligger store muligheter for å forbedre trafikksikkerheten gjennom holdningsskapende arbeid.

Klikk for stort bilde