Gratis utlevering av pneumokokk polysakkaridvaksine

Som en følge av betydelig økt etterspørsel etter pneumokokkvaksinen Pneumovax tidlig i pandemien skaffet Folkehelseinstituttet langt flere doser av Pneumovax enn tidligere år. Det er nå god tilgang på Pneumovax i Norge.

Vil du ha mer informasjon eller bestille time for vaksinering trykk her.

Høy aktivitet i korona- og influensavaksinasjonsprogrammene har medført betydelig merarbeid hos fastleger og i kommuner det siste året. Som en konsekvens har etterspørselen etter Pneumovax vært lavere enn forventet i denne perioden. En del av Pneumovaxdosene har nå kort gjenstående holdbarhet. For å hindre at viktige vaksinedoser kasseres, har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Folkehelseinstituttet tillatelse til å distribuere 52 000 doser Pneumovax gratis.


Dosene som utleveres gratis har holdbarhet 16. juni 2022. Vaksinen kommer i kinesiske pakninger med kinesisk pakningsvedlegg. Statens Legemiddelverk har godkjent den kinesiske pakningen for det norske markedet. Vaksinens innhold er identisk med den norske forpakningen. Vaksinen leveres bruksklar i hetteglass (1 dose). Dette avviker fra norsk forpakning, som er en ferdigfylt sprøyte. Folkehelseinstituttet legger ved et skriv med nærmere informasjon om opptrekk fra hetteglass og injeksjon, samt utskrift av norsk pakningsvedlegg for tilsvarende vaksine i sprøyte.


Hvem kan tilbys gratis vaksine?
Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til alle eldre (65+), og til grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer, se Vaksinasjonsveilederen. Gratis vaksine kan tilbys alle personer som anbefales pneumokokkvaksine. Dette er en fin anledning for kommuner og fastleger til å øke vaksinasjonsdekningen i sine nedslagsfelt. Folkehelseinstituttet oppfordrer kommunene til å vurdere vaksinering av beboere på sykehjem, og personer i målgruppen for vaksine, som mottar hjemmesykepleie. Tilbud om gratis vaksiner er begrenset til disse dosene med holdbarhet 16.6.2022, og øvrige doser vil ha ordinær pris.
Pneumokokkvaksine er anbefalt hvert 10 år.


Revaksinasjon med pneumokokk polysakkaridvaksine anbefales hvert 10 år. Revaksinasjon etter kort tid (mindre enn 2-3 år) fører ofte til dårligere antistoffrespons enn ved første gangs vaksinasjon, og mer bivirkninger. Det er derfor viktig å vurdere tidligere vaksinasjonshistorikk før vaksinering. Antistoffmåling før revaksinasjon er som hovedregel ikke nødvendig.