Har du et arrangement på offentlig sted?

Har du planer om et arrangement, demonstrasjon, opptog, en stand eller lignende, på et offentlig sted, må du melde fra til politiet.

Når det gjelder arrangementer i Nordland politidistrikt brukes denne lenken:

Søknadskjema arrengement